ZST-I w Busku-Zdroju

 •  

  Projekt VET - „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery”

  Obecnie ZST-I realizuje projekt VET w ramach programu Erasmus+  pod nazwą „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery”. Realizację projektu zaplanowano na okres dwóch lat tj. 01.09.2018r. – 31.08.2020r. W projekcie wzięło udział 48 uczniów, podzielonych na 3 grupy zawodowe: technik informatyk, technik pojazdów samochodowych oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Głównym celem projektu były dwutygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe, które uczniowie odbyli w Sewilli.

  Pierwsza grupa uczniów (informatycy) odbyła praktyki w Hiszpanii jesienią 2019 roku. Praktykanci kształcili swoje umiejętności zawodowe w zakresie projektowania aplikacji na urządzenia mobilne.

  Druga mobilność odbyła się na przełomie lutego i marca 2020 roku i wzięli w niej udział uczniowie klasy 3b i 4b kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Uczniowie odbywali zajęcia praktyczne w warsztacie samochodowym gdzie od podstaw skonstruowali pojazd elektryczny ebuggy.

  Trzecia mobilność zaplanowana na marzec 2020 r. dla kalsy 3d i 4d (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) niestety nie została zrealizowana. Z powodu epidemii koronawirusa mobilność została odwołana na dwa dni przed wyjazdem.

  Poza praktykami uczestnicy projektu odbyli kurs języka angielskiego zawodowego oraz kurs języka hiszpańskiego. W projekcie zrealizowano również ścieżkę kulturową, dzięki której uczniowie poznali historię i kulturę Hiszpanii, doświadczyli lokalnej kuchni, zwiedzili najpiękniejsze miasta Andaluzji, poznali ciekawych ludzi. Wyjazd do innego kraju dał uczniom niepowtarzalną okazję rozwoju zawodowego i osobistego.

   

  Podsumowanie odbytych mobilności: