PARTNERZY / PARTNERS

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W BUSKU-ZDROJU

  Zespół Szkół Techniczno-Informatyczncyh w Busku-Zdroju (ZST-I w Busku-Zdroju) to zespół szkół w skład, którego wchodzą: IV Liceum Ogólnokształcące, Technikum Nr 2 (technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik żywienia i usług gastronomicznych) oraz Branżowa Szkoła Stopnia I nr 2 (mechanik pojazdów samochodowych). Obecnie w ZST-I kształci się ok. 630 uczniów.

  Aktualnie przeprowadzamy procedurę zmierzającą do rozpoczęcia kształcenia w zawodzie technik programista.

  Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi: Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie (porozumienie o współpracy) i Politechniką Świętokrzyską (klasy informatyczne ZST-I objęte są  patronatem uczelni).

  Nasi uczniowie realizują praktyki zawodowe w różnych firmach na terenie miasta i powiatu buskiego. Od roku szkolnego 2018/2019 dzięki realizacji projektu VET w ramach programu  Erasmus+ uczniowie technikum odbywają również praktyki zagraniczne.

  Realizujemy projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej, m.in. projekt Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery” w ramach programu Erasmus+, „Dobry Start”, „Dobry Start 2.0” w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, czy „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego.

  Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej szkoły

  Agnieszka Boduszek

   

  Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte  w Radomiu.

  Jesteśmy najlepszą szkołą techniczną w naszym  mieście i jedna z najlepszych w województwie mazowieckim wg rankingu Perspektyw. Uczy się u nas ponad 800 uczniów.  Kształcimy w zawodach Technik Elektronik, Technik Informatyk, Technik Teleinformatyk, Technik Programista, Technik Automatyk i Technik Mechatronik.

  Uczniowie naszej szkoły odbywają zajęcia praktyczne w różnych firmach na terenie miasta Radomia i powiatu radomskiego, a od poprzedniego roku szkolnego bierzemy udział w projekcie Erasmus + Mobilność i specjalizacja zawodowa kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy , który pozwolił nam wysłać grupę uczniów na praktyki do Hiszpanii.

  ZAPRASZAM DO ODWIEDZENIA STRONY NASZEJ SZKOŁY

  Maria Mamczarz

                                                 ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZDUŃSKIEJ WOLI

  W skład Zespołu Szkół im.K.Kałużewskiego i J.Sylli w Zduńskiej Woli wchodzi Technikum nr 3: Technikum Hotelarskie, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz III Liceum Ogólnokształcące o profilu wojskowym.

  Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej szkoły

  http://www.zszdwola.cba.pl/joomla/

  W technikum uczy się 300 uczniów. Od 2011 roku uczniowie wyjeżdżają na staże zagraniczne.

  W latach 2016 - 2020 realizowano projekty - „Zagraniczne staże uczniowskie”, „Zdobywanie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych”, „Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego” i „Zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą”- łącznie 181 mobilności uczniów.

  W szkole zrealizowano również projekty RPO -   ”Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole”,  w ramach którego w maju 2018 roku  do użytku oddane zostały specjalistyczne sale zawodowe: hotelarska, gastronomiczna i kolejowa.

  Dzięki projektowi RPO „Więcej kompetencji i umiejętności zawodowych dla uczniów Technikum nr 3 w Zduńskiej Woli”  odbyły się dla uczniów technikum zajęcia z poradnictwa zawodowego, zakupiono specjalistyczny sprzęt, uczniowie odbyli płatne staże w kraju i ukończyli kursy specjalistyczne.

  Uczniowie szkoły wzięli również udział w projekcie RPO „Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych” i otrzymali stypendia w wysokości 6000 zł przeznaczone na zakup materiałów dydaktycznych potrzebnych do dalszego rozwoju zawodowego, uczestniczyli w dodatkowych zajęciach językowych, ukończyli kursy prawa jazdy oraz kursy barmańskie i baristyczne.

  W ramach projektu „Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego”  uczniowie Technikum Hotelarskiego i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wzięli udział w zagranicznym stażu na Malcie w styczniu 2020 roku. Hotelarze pracowali w hotelach: Chalet Hotel, Princess Elena, Sliema Marina Hotel i sieci hoteli ST Hotels. Uczniowie przygotowywali jednostki mieszkalne do przyjęcia gości i poznali ofertę usług hotelarskich na Malcie. Gastronomowie odbyli staże w restauracjach: Capistrano Restaurant, Le Majoliche Restaurant, Napoleat Restaurant, Santini Restaurant, Galea’s Café Salon, gdzie pracowali jako pomocnicy kucharzy i kelnerzy. Udział w projekcie wpłynął na rozwój umiejętności zawodowych i umożliwił zdobycie międzynarodowego doświadczenia.

  Anna Jankowska