ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

 • Ο αριθμός των ενεργών συμμετεχόντων σχολείων έκανε απαραίτητη την οργάνωση των εταίρων σε ομάδες ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία των μελών. Η επικοινωνία και οργάνωση των δράσεων, οι οδηγίες και η επίλυση αποριών γινόταν σε καθημερινή βάση μέσα από την κλειστή ομάδα του Facebook https://www.facebook.com/groups/235867454122738/, μέσω Twinspace αλλά και με ομάδες στο Messenger μεταξύ των συμμετεχόντων.

  Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελούνταν από 13 Νηπιαγωγούς και η κάθε νηπιαγωγός συντόνιζε μία από τις 13 ομάδες σχολείων της ευθύνης της. Η κάθε συντονίστρια ενημέρωνε, καθοδηγούσε κ συνεργαζόταν με τους εκπαιδευτικούς της ομάδας της αλλά και με τη συντονιστική ομάδα.

  Οι ομάδες επίσης επικοινωνούσαν μέσω Webex και Zoom ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

  Τηλεδιάσκεψη όλων των συνεργατών

   

  Τηλεδιάσκεψη της Συντονιστικής Ομάδας

  Τηλεδιάσκεψη μεταξύ των μελών της ομάδας 5 του έργου

   

  Τηλεδιάσκεψη μεταξύ των μελών της ομάδας 7 του έργου

  Τηλεδιάσκεψη μεταξύ των μελών της ομάδας 12 του έργου

   

  Τηλεδιάσκεψη μεταξύ των μελών της ομάδας 10!

   

  ΟΜΑΔΑ 11 "ΟΝΕΙΡΑ"

  Τηλεδιάσκεψη!!

  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΟΜΑΔΑΣ 4 - COVID GYNAIKARES!!

   

  Online επικοινωνία εκπαιδευτικών

   19/5/2020

  Νηπιαγωγείο Μεσορόπης - Σοφία Γάκη

   

   

   

  23-5-2020 Διαδικτυακή συνάντηση ομάδας 9

   

  21-05-2020 Διαδικτυακή Συνάντηση Ομάδας 1

   

  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΟΜΑΔΑΣ 6

  20/5/2020

   

  Διαδικτυακή Συνάντηση - Ομάδα 1η 21 Μαϊου 2020

   

  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΟΜΑΔΑΣ 1: 21/05/2020