Χρήση της Τεχνολογίας

 • H επικοινωνία μεταξύ των εταίρων πραγματοποιείται με χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως messenger, facebook group, viber, μέσω των εργαλείων google drive και google docs καθώς και μέσω Webex και Zoom. Ο διαμοιρασμός των αποστολών επιτυγχάνεται με την δημοσίευση τους στην πλατφόρμα twinspace καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος στο Weebly ενώ η αξιολόγηση με ερωτηματολόγια στο google forms.
  Ειδικότερα ο σχεδιασμός των αφισών και των διαδραστικών παιχνιδιών των «Αποστολών» έγινε  στο Corel, το Photoshop Elements, Αrtsteps και το Genially, η επαυξημένη πραγματικότητα σχεδιάστηκε στο metaverse ενώ για τα βίντεο χρησιμοποιήθηκε το Biteable, Movie Maker, animoto, powtoon  και το Flexcip.
  Η ανάρτηση των έργων γινόταν με χρήση συνεργατικών εργαλείων όπως padlets, dotstorming, thinglink, bookcreator, storyjumper, mystorybook.
  Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια σχεδιάστηκαν στο scratch, wordwall, liveworksheets, learningapps, jigsawplanet, kahoot, superteachertools, matchthememory, crosswordlabs, quizlet , ενώ με τη χρήση meetingwords και tricider γράψαμε ευχές και συνταγές.
  Τα κολάζ των σχολείων δημιουργήθηκαν με τα προγράμματα fotor, pizap, befunky, pixlr, fotojet, Picasa, pic-collage, photo collage, viptalisman, photoscape, pixiz, photovisi, canva, photoshop και αναρτήθηκαν στο video.sch.gr, το youtube & safeyoutube.
  H τελική παρουσίαση του έργου έγινε στο canva & isuu, ενώ η ιστοσελίδα του στο Weebly. 
  Σε όλο το υλικό δεν εμφανίζονται τα πρόσωπα των παιδιών, δεν αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα τους ή άλλα προσωπικά τους στοιχεία. Τα βίντεο, η μουσική, οι εικόνες καθώς και τα προγράμματα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες σχεδιασμού του έργου, ήταν όλα ελεύθερα  στο διαδίκτυο. Ακόμη και στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκαν έργα άλλων δημιουργών, έγινε έπειτα από οαναφορά και ειδική άδεια. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν για το διαμοιρασμό οι ασφαλείς πλατφόρμες twinspace,  video.sch.gr & safeyoutube, οι οποίες ήταν δωρεάν και προστατευμένες.

  https://online.fliphtml5.com/wufxb/xjmt/

  http://menoumespitimazi.weebly.com/

  Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ