a. Organizowanie projektu, komunikacja i współpraca