6.4.2 Kočkovania - zasadenie Smrekovníka

  • Na dvore nám pribudlo niekoľko stromčekov. 

     

    Zpět na Zasazení Smrkovníka: