4.3 CSŠ Dolný Kubín

  • Logo navrhnuté Priateľmi Zeme.

    Vodníci tvoria logo.

    Mravčekovia                                              Paleťácki agenti