4.4 Mladí zelenáči

  • Pokúsili sme sa navrhnúť LOGO s malími prváčikmi Mladými zelenáčmi. Z nasledujúcich obrázkov sme vybrali jeden - ochrancu Strom zelenáč, ktorý obopína našu krásnu planétu.

    Potom sme sa pokúsili nakresliť podobné LOGO na počítači.