Evaluacija projekta

  • Evaluaciju projekta provela sam povratkom učenika u učionicu.

    Jako su zadovoljni aktivnostima.

     

    Roditelji su putem mailova zahvalili za zanimljive aktivnosti u kojima su svi sudjelovali, a to mi je bila najbolja evaluacija, jer cilj projekta je i bio to-druženje!