Obitelj i ja / The family and I

Projektne aktivnosti usmjerene su na izgradnju suradnje, tolerancije i međusobnog uvažavanja unutar razrednog odjela, škole i obitelji te uključivanje roditelja u školske aktivnosti s ciljem uspostave kvalitetne suradnje na dobrobit učenika. Projektne aktivnosti doprinijet će ostvarivanju ishoda predmetnih kurikuluma i ishoda međupredmetnih tema. The project activities are aimed at building co-operation, tolerance and mutual respect within the classroom, school and family and involving parents in school activities with the aim of establishing quality co-operation for the benefit of the students. Project activities will contribute to the achievement of the outcomes of the subject curricula and the outcomes of the cross-curricular topics.

Latest updates