1. UVOD: O projektu

 • MAPA PROJEKTA:

  1.UVOD

  2.PLANIRAMO ZAJEDNO

  3.REZULTATI RADA I SURADNJE

  4.PRVAŠIĆI ETWINNERI

  5.AKTIVNOSTI SUDIONIKA 

  6.DISEMINACIJA 

  7.EVALUACIJA  

  8.REZULTATI 

  9.OSVRT

  ************************************

   

  SVRHA: Ovim projektom želimo razviti suradnju učitelja i učenika prvih razreda osnovne škole koji u novoj školskoj godini započinju rad po novim predmetnim kurikulumima. Želimo ih osnažiti u primjeni digitalnih alata u nastavi te potaknuti na međusobnu suradnju i razmjenu iskustava. Polazište u planiranju aktivnosti su ishodi učenja koje želimo ostvariti kroz sve nastavne predmete i sve međupredmetne teme. 
  Naglasak je na suvremenim metodama poučavanja, aktivnom učenju, radionicama, učenju istraživanjem i rješavanjem problema te primjeni različitih vrsta igara u nastavnim / projektnim aktivnostima uz uporabu IKT-a.

  CILJEVI:Učenici će steći znanja, vještine i stavove kojima će jačati samopouzdanje, razumjeti druge i surađivati s njima, razvijati kritičko mišljenje, određivati svoje izbore te biti svjesni odgovornosti i uzročno-posljedičnih veza, s posebnim naglaskom na sigurnost u neposrednom i virtualnom okruženju. Odgojno-obrazovni ishodi i očekivanja međupredmetnih tema, bit će istaknuti na posebnoj stranici PLANIRAMO ZAJEDNO te tijekom rada na projektu svakoga os sudionika.

  RADNI POSTUPAK: Osnivači projekta dogovorili su projektne aktivnosti koje počinju u kolovozu, a trajat će do kraja školske godine. U projekt će se uključiti i svi učitelji koji iskažu interes.
  Projektne aktivnosti su dogovorene okvirno, tematski, a konkretizirat će se tijekom rada na projektu, uvažavajući prijedloge i ideje ostalih projektnih partnera. 

  Projekt traje godinu dana, počinje 1.8.2019., a završava 1.8.2020.
  KOLOVOZ: priprema projekta i planiranje aktivnosti, priprema svečanog dočeka prvoškolaca
  RUJAN: Ja i drugi
  LISTOPAD: Darovi oko nas
  STUDENI: Naša škola
  PROSINAC: Na putu 
  SIJEČANJ: U mom domu
  VELJAČA: Na mreži
  OŽUJAK: Planiramo
  TRAVANJ: U prirodi
  SVIBANJ: Pred sobom
  LIPANJ: Žanjemo 

  OČEKIVANI REZULTATI: Razne vrste materijala i pisanih scenarija kao rezultat aktivnosti rada na projektu, za podršku provedbi aktivnostim te prikaz ostvarenja i rezultata rada u učionicama.