Informace o průběhu projektu Mosty mezi školou a životem

 • „Mosty mezi školou a životem“

   

  Od prosince roku 2018 jsou ZŠ Jungmannovy sady Mělník, p. o., ZŠ P. Jilemnického Zvolen a Sorbische Oberschule Ralbitz zapojeny do mezinárodního projektu „Mosty mezi školou a životem“ spolufinancovaného z programu Evropské unie Erasmus+. 

  Název projektu vyjadřuje propojení školního prostředí a reálného života a zároveň odkazuje na to, že je projekt zaměřený na vodu, která je nezbytnou podmínkou života. Žáci druhého stupně všech zapojených škol, kteří projeví zájem, mají v průběhu projektu možnost poznat při řešení úloh z pracovních listů vodu z pohledu přírodopisu, zeměpisu, chemie a fyziky. Žáci, kteří projeví hlubší zájem a jsou nejúspěšnější při řešení zadaných úloh, mají možnost účastnit se týdenních závěrečných terénních badatelských kempů. Těch se účastní vždy deset žáků z každé partnerské školy a společně zde žáci nejen pracují na řešení úkolů, ale také poznávají místní krajinu, kulturu a tradice.

  První terénní badatelský kemp se uskutečnil v květnu 2019. Organizovala ho ZŠ Jungmannovy sady Mělník. Připravili jsme pro celkem třicet žáků partnerských škol pestrý program. Žáci společně s pedagogy odjeli do Herbertova u Vyššího Brodu. Z místního penzionu pak vyjížděli za poznáním. Navštívili vodní elektrárnu Lipno, na raftech poznali horní tok Vltavy, poznávali faunu a flóru v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky u Českých Budějovic. Program zahrnoval i návštěvu jaderné elektrárny Temelín. V průběhu celého pobytu žáci ve skupinách spolupracovali na řešení badatelských aktivit, které byly zaměřené na zkoumání vlastností vody. Průběh celého badatelského kempu si každý žák zaznamenával do svého zážitkového deníku. Setkání jsme zakončili na Mělníku, kde žáci ve školní laboratoři nejprve provedli poslední měření a pokusy, zpracovali výsledky svých pozorování a připravili z nich prezentaci pro ostatní skupiny. Na závěr si každá škola připravila kulturní program.

   

  V říjnu 2019 jsme se s nejlepšími řešiteli druhé školní části projektu vydali na krátkodobé setkání žáků do slovenského města Zvolen. I tady byl pro žáky připravený velmi zajímavý týdenní program. V úvodu se žáci rozdělili do pracovních smíšených šestičlenných skupin, ve kterých spolupracovali na řešení úkolů. Žáci se věnovali robotice, sestrojili i naprogramovali robota, který reagoval na zvýšení vodní hladiny. Navštívili jsme Technickou univerzitu ve Zvoleně, žáci zde v laboratoři mikroskopem zkoumali různé vzorky vod. V průběhu celého pobytu jsme měli možnost poznat mnoho zajímavých míst na Slovensku - lázeňské město Sliač, do Telgártu jsme přijeli prozkoumat pramen Hronu. Krasové útvary jsme si prohlédli v Bystrianské jeskyni v Nízkých Tatrách. V Banské Štiavnici jsme navštívili Mineralogické muzeum. Jak se síla vody využívala v hornictví, jak vznikaly tajchy a další zajímavosti, jsme si vyslechli v Bánskom múzeu v prírode.  V Bratislavě jsme při plavbě lodí poznali řeku Dunaj a další zajímavosti jsme se dozvěděli při exkurzi do Vodárenského muzea. Poslední den jsme strávili v naší hostitelské škole, žáci zde dokončili zadané úkoly a vytvořili společnou trojjazyčnou brožuru, do které si zaznamenali vše podstatné z celého týdne.

  Žáci si z pobytu odvezli mnoho nových poznatků, informací a zážitků, navázali nová přátelství, zdokonalili si jazykové dovednosti.