Mosty mezi školou a životem

twinspace-logo

Projekt Mosty mezi školou a životem, který je spolufinancován z programu Evropské unie ERASMUS+, je zaměřen na propojení školního prostředí a reálného života. Představuje přenesení výuky do terénu, využití nabytých znalostí v praktickém životě. Propojujícím prvkem je voda, která je nezbytnou podmínkou života na Zemi. Zkoumáním vlastností vody a možností jejího využití zaměřujeme pozornost účastníků projektu na globální problémy současného světa a na rozvoj odpovědnosti ve vztahu k ochraně přírody a přírodních zdrojů. V projektu se inspirujeme inovativní metodou výuky přírodovědných oborů IBSE (inquiry based science education). Žáci hledají odpověď pomocí bádání, které je svou hloubkou přiměřené jejich intelektu.

Latest updates