Rastliny a živočíchy našich lesov/ Rostliny a živočichové našich lesů

 • Rastliny našich lesov /Rostliny našich lesů - spoločne vytvorený časopis

   

  Živočíchy našich lesov/ Živočichové našich lesů

  Užovka stromová

  Výr skalný

  Rys ostrovid

  Jeleň hôrny

  Užovka stromová Výr skalní Rys ostrovid

  Jelen lesní

  (Aesculapian)

  (Outcrop)

  (Lynx)

  (Deer)

  :)

  Ďateľ veľký

  Myšiak hôrny

  Jastrab lesný

  Vlk dravý

  Strakapoud velký Káně lesní Jestřáb lesní Vlk obecný

  (Great Spotted Woodpecker)

  (Canyon forest)

  (Forest eagle)

  (Volf predatory)

  :)

  Líška hrdzavá

  Medveď hnedý

  Srnec lesný

  Kuna lesná

  Liška obecná

  Medvěd hnědý

  Srnec lesní Kuna lesní

  (Fox rusty)

  (Brown bear)

  (Roe deer)

  (Marten forest)

  Kliknutím na obrázok si môžeš zložiť puzzle. Prajeme príjemnú zábavu :)