Lesy - naše bohatstvo

twinspace-logo

Projekt je zameraný na poznanie prírodného bohatstva našich krajín v podobe lesov. Rôznymi metódami a formami poskytuje žiakom informácie o dôležitosti lesov, o ich biodiverzite a o ich význame, o porovnaní rôznych typov lesov v oboch krajinách a o unikátnych rastlinách a živočíchoch žijúcich v tomto type spoločenstva. Tiež prepája biológiu na národnú kultúru, pretože žiaci získajú informácie o výrobkoch z dreva a o tom, čo les poskytoval v minulosti a stále poskytuje pre národnú kultúru, napr. pri slávení niektorých národných sviatkov.

Latest updates