Kindergartens artistic challenge

twinspace-logo

The task of the participants of the project will be to add once a month photos of artworks and a short description of what materials you can do this artwork. Zadaniem uczestników projektu będzie dodawanie raz w miesiącu zdjęć prac plastycznych oraz krótkiego opisu z jakich materiałów można zrobić tą pracę plastyczną.

Latest updates