Joint activities

  • ZBIÓR ZADAŃ: Opracowanie zbiorowe

    WSPÓLNA PREZENTACJA DZIAŁAŃ: https://prezi.com/p/ooy8ete4lh9t/

    Ankieta podsumowująca:

    Book titled 'Encoded for fun Zbiór zabaw w klasach I-IV'Przeczytaj tę książkę na StoryJumper! function () {function d () {"undefined" == typeof SJMakeBookOpenLightBox? - c> 0 && setTimeout (d, 100): SJMakeBookOpenLightBox ()} funkcja e () {/ in / .test (document.readyState)? setTimeout (e, 9): d ()} var a = "https:" == document.location.protocol? "https:": "http:"; if ("undefined" == typeof SJScriptLoaded) {window.SJScriptLoaded = ! 0; var b = document.createElement ("script"), c = 10; b.src = a + "// www.storyjumper.com/script/storyjumper-embed.js" ,document.getElementsByTagName("head") [0] .appendChild (b), e ()}} ();

    https://www.storyjumper.com/book/index/60987325/5be4a357331e1