PRESENTATION OF NEW ACTIVITIES PREZENTACJA NOWYCH AKTYWNOŚCI

  • We place photos for a joint presentation with coding that we perform with our students on a daily basis

    Umieszczamy zdjęcia na wspólną prezentację z kodowaniem, które codziennie wykonujemy z naszymi uczniami