NAŠE ZEMĚ JE KRÁSNÁ

twinspace-logo

Úlohou a cieľom projektu je podporiť obnovenie historického partnerstva škôl: ZŠ Morkovice /ČR/ a ZŠ J.V.Šimka Žitavany /SK/, ktoré vzniklo v 70. a 80. rokoch 20. storočia. V tom období prebiehali výmenné pobyty žiakov a učiteľov. Projekt nadväzuje na eTwinning projekt "OUR COUNTRY IS BEAUTIFUL" a ďalšie, ktoré prebiehali medzi našimi školami v minulých 2 rokoch. V rámci tohto projektu bude mať 20 žiakov z 5. a 6. ročníka možnosť zúčastniť sa výmenného pobytu na Slovensku a v Českej republike. Výber žiakov prebehne formou súťaže Česko-Slovensko.

Latest updates