Motýlci z Rynoltic

  • Poslední částí projektu byl Hmyz. S dětmi jsme se rozhodly vytvořit motýlky z papírových kapesníků a kolíčků. Děti nadšeně objevovaly kouzlo anilinových barev. Jak se vám líbí?

     

excelfiletwo-foldersframe-landscapegraphpaintpdf-file-format-symbolpicturepowerpointvideo-camerawordzip-compressed-file-format-interface-symbol
user