Druhé setkání - videokonference

  • Před Vánoci jsme se se slovenskými kamarády opět setkali při již druhé videokonferenci. Bohužel spojení bylo velmi špatné, takže jsme vzájemně sice viděli obrázky, které děti udělaly, ale téměř jsme se neslyšeli. Přesto děkujeme za úsilí a snahu, kterou tomu všichni věnovali.