Представљање школа

  • Молим партнере у реализацији пројекта да представе своје институције:

    Хемијско-прехрамбена технолошка школа се налази у Београду на општини Чукарица у улици Љешка 82. У нашој школи се налазе два подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране, и Хемија метали и неметали. 
    Више о нашој школи можете погледати на нашем линку  

    Електротехничка школа "Никола Тесла" се налази у Београду, у општини Стари град  и у Улици краљице Наталије 31. Школа сваке године уписује 17 одељења на 8 образовних профила. Данас школу похађа 1770 ученика, којима наставу држи 164 наставника. Од како је установљено такмичење електротехничких школа Србије, 1995. године,  из четири предмета из основа струке,  школа је  увек била победник у генералном пчасману. Међутим, ученици имају изузетне резултате на такмичењима из различитих области. Више о школи можете погледати на ШКОЛСКОМ САЈТУ