Girls can do IT-you and me in IT

twinspace-logo

ИТ индустрија је и даље област у којој доминирају мушкарци. Предрасуде о томе како је област информационих технологија терен на ком се мушкарци боље сналазе, у мрачним и загушљивим просторијама за својим рачунарима, са мноштвом неразумљивих кодова, довеле су до тога да се младе жене све ређе опредељују за ову професију. Идеја је да мотивишемо девојке да се укључе у овај сектор, а оне које су већ у том сектору да још више оснажимо и охрабримо, да буду компетентније на тржишту рада.

Latest updates