FUN GAME

 • MAGNETIC GAMES

  DANICA ZVER/ SLOVENIA

   

   

  ELŻBIETA SOBOLEWSKA/MYSZKÓW/POLAND

   

  Zrobione przy pomocy aplikacji Padlet

   

  *****************************************************************************************************************************

   

  Zrobione przy pomocy aplikacji Padlet

   

  **********************************************************************************************************************

   

  Zrobione przy pomocy aplikacji Padlet

   

  ********************************************************************************************************************************

   

  Zrobione przy pomocy aplikacji Padlet

   

  ************************************************************************************************************************************

   

  Zrobione przy pomocy aplikacji Padlet

   

  NALAN UYSAL /TURKEY

  Fun with Magnets 2

  Fun with Magnets 1

                         

  Zuzana Garajová, Kindergarten / Vlkanová