Δημιουργικά και οικολογικά Χριστούγεννα / Cre@tive and eco-friendly Christmas season!

Ένα δημιουργικό καινοτόμο πρόγραμμα υλοποιείται το σχολικό έτος 2021-2022 και ξεκίνησε από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου. Ο σκοπός του προγράμματος είναι να ενώσει τα Σχολεία και τους μαθητές κάτω από ένα δημιουργικό και οικολογικό πνεύμα, στην διάρκεια της Χριστουγεννιάτικης περιόδου. Οι περιβαλλοντικές προεκτάσεις έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση και καλλιέργεια κριτικής σκέψης. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να συν-δημιουργούν εικαστικά έργα, επικοινωνούν και ανταλλάσσουν ευχές. Μέσω της συμμετοχής μας σε συνεργατικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην κοινότητα του eTwinning δίνουμε νόημα στα ηθικά μηνύματα της γιορτής των Χριστουγέννων και καλλιεργούμε γέφυρες φιλίας. Τα παιδιά διδάσκονται τρόπους ορθής προσέγγισης και στάσεων ζωής ώστε να βελτιωθεί η σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον και τους συνανθρώπους μας. ***A creative innovative program is being realized in the school year 2021-2022 and started from the 4th Primary School of Zografou, Greece. The aim of the program is to unite schools and students under a creative and ecological spirit during the Christmas period. The environmental implications aim to raise awareness and cultivate critical thinking. Participants learn to co-create visual works, communicate and exchange wishes. Through our participation in collaborative educational activities in the eTwinning community we give meaning to the moral messages of the Christmas Day and cultivate bridges of friendship. Children are taught ways of correct approach and life attitudes to improve their relationship with the natural environment and our fellow persons.

Latest updates