Představujeme se

  • Děti s pomocí paní učitelky vytvořily prezentace, v níž se představily, představily svoje školy a na mapě si ukázaly, kde se nacházejí místa jejich bydliště.