Miesto, kde žijem

twinspace-logo

Deti budú spoznávať zaujímavé miesta vo svojom blízkom okolí - vzájomne si posielať a vymieňať informácie, tvoriť a plniť zadané úlohy a súťaže partnerskou školou, vytvárať fotogalérie, krátke videá.

Latest updates