2.c OŠ Nikole Hribara i učiteljica Ksenija Petrlin Jurić