Lepi naš k(r)aj

Proširiti i usustaviti spoznaje o glavnim obilježjima kajkavskog narječja i njegovoj rasprostranjenosti, osposobiti učenike za prepoznavanje kajkavskih tekstova te utvrditi spoznaje o hrvatskoj književnosti na kajkavskome narječju.

Latest updates