Rastimo zajedno 2 / Let's grow together 2

twinspace-logo

Ovim projektom želimo potaknuti djecu i mlade na promišljanje o odabiru budućeg zanimanja ističući potrebne vještine i kompetencije za 21. stoljeće te im pomoći u usmjeravanju prema prikladnom zanimanju kroz alate za utvrđivanje njihovih i interesa i sposobnosti. Projektom će se istaknuti važnost razvoja kompetencija (kreativnost, suradnja, cjeloživotno učenje, komunikacija i rješavanje problema) potrebnih za obavljanje poslova budućnosti. *** With this project we want to encourage children and young people to think about choosing a future career by highlighting the necessary skills and competencies for the 21st century and help them navigate to a suitable occupation through tools to determine their interests and abilities. The project will highlight the importance of developing the competencies (creativity, collaboration, lifelong learning, communication and problem solving) needed to do the careers of the future.

Latest updates