Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών

  • Το 5ο εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης ανέλαβε να συντάξει ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του έργου  το οποίο στη συνέχεια ελέχθηκε από τους εκπαιδευτιούς της Α/θμιας κι όταν κατέληξε στη τελική του μορφή ζητήθηκε από όλους τους εκπαιδευτικούς -μέλη του έργου να το απαντήσουν.

    Το Ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο εδώ

    Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών (σε αρχείο) βρίσκονται εδώ

    Ή μπορείτε να δείτε ένα στιγμιότυπο παρακάτω: