5. Project summary

 • Project partners - together - prepare material:

  • with answers to the questions: What did this project give me? What was the most difficult during the project?
  • with thanks for cooperation.

  For our last joint evaluation activities we used the Genial.ly application.

   

  Partnerzy projektowi - wspólnie - przygotowują materiał:

  • z odpowiedziami na pytania: Co mi dał ten projekt? Co było najtrudniejsze podczas realizacji projektu?
  • z podziękowaniami za współpracę.

  Do ostatnich już, wspólnych, ewaluacyjnych działań posłużyła nam aplikacja Genial.ly

 • ETwinning Project- evaluation

  ETwinning Project- evaluation. Discover my City. Kežmarok, Cracow, Zaklikow

  This is the last activity of the project teams. This time we summed up the project and made an evaluation of the project. The project groups also created thank-you slides for their cooperation. Everyone was very happy that they managed to overcome many barriers: communication, equipment, etc. during the pandemic.