2a. Competition for the most interesting project logo

 • We announce a contest for the logo of the PROJECT "Discover my city".

  Competition rules:

  1. The LOGO is supposed to represent the project, so it should be related to its theme, i.e. contain such elements/symbols as:

  • cooperation, 
  • city, 
  • Slovakia, Poland, Kežmarok, Kraków, Zaklików.
  • etc.....

  2. The LOGO does not have to include the word eTwinning, but it can contain the project title in one of the project languages (English, Polish, Slovakian).

  3. The LOGO should be simple, without very small elements/details, and should be legible both in large-format printing and in tiny size on the web site.


   

  Ogłaszamy konkurs na logo PROJEKTU "Odkrywam moje miasto".

  Zasady konkursu:

  1. LOGO ma reprezentować projekt, powinno być zatem związane z jego tematyką, czyli zawierać takie elementy/symbole, jak:

  • współpraca, 
  • miasto, 
  • Slovakia, Poland, Kežmarok, Kraków, Zaklików.
  • itp….

  2. LOGO nie musi zawierać słowa eTwinning, ale może zawierać tytuł projektu zapisanym w którymś z języków projektu (angielski, polski, słowacki).

   

  3. LOGO powinno być proste, bez bardzo małych elementów/szczegółów, powinno być czytelne zarówno w druku wielkoformatowym, jak i w maleńkim rozmiarze na stronie internetowej.
  .

 • Vote for the best logo for the "Discover my city" project. Choose one work. Zagłosuj na najlepsze logo projektu "Odkrywam moje miasto". Wybierz jedną pracę.
  Logo 1
  1 vote (0.90%)
  Logo 2
  21 votes (18.92%)
  Logo3
  1 vote (0.90%)
  Logo 4
  7 votes (6.31%)
  Logo 5
  0 votes (0%)
  Logo 6
  2 votes (1.80%)
  Logo 7
  4 votes (3.60%)
  Logo 8
  16 votes (14.41%)
  Logo 9
  14 votes (12.61%)
  Logo 10
  6 votes (5.41%)
  Logo 11
  1 vote (0.90%)
  Logo 12
  2 votes (1.80%)
  Logo 13
  2 votes (1.80%)
  Logo 14
  9 votes (8.11%)
  Logo 15
  3 votes (2.70%)
  Logo 16
  1 vote (0.90%)
  Logo 17
  6 votes (5.41%)
  Logo 18
  0 votes (0%)
  Logo 19
  15 votes (13.51%)