Virtualni sajam vježbeničkih tvrtki

 • Virtualni sajam vježbeničkih tvrtki je projekt namijenjen učenicima koji se tijekom obrazovanja susreću s nastavnim predmetom vježbenička tvrtka kako bi se učenicima omogućila komunikacija, suradnja i stjecanje praktičnih iskustava na nacionalnoj razini.

   

  Projekt je nastao kao posljedica sljedećih događaja:

  - nedovoljan broj smotri/sajmova vježbeničkih tvrtki na državnoj razini,

  - ukidanje sustava SUVT,

  - uvjeti pandemije.

   

  Svaku vježbeničku tvrtku predstavlja tim od tri učenika koji mora izraditi:

  - video u kojem će predstaviti vježbeničku tvrtku,

  - prezentaciju o društvenoj odgovornosti vježbeničke tvrtke,

  - promidžbene materijale.

   

  Svaki vježbeničku tvrtku predstavlja i mentor učenika koji koordinira rad učenika i pomaže im u svim aktivnostima. U vrednovanju učeničkih radova uključeni su i ocjenjivači. Svaka prijavljena škola može imati samo jednog ocjenjivača koji ne sudjeluje u vrednovanju radova pristiglih iz svoje škole. Ocjenjivači ne smiju biti i mentori.

   

  Ovim projektom potiče se izvrsnost pa su stoga organizatori pronašli sponzore za najuspješnije vježbeničke tvrtke kako bi im prenijeli poruku da se rad, trud i znanje isplati.

   

  Dionici ovog projekta su:

  - mentori učenika,

  - učenici,

  - ocjenjivači učeničkih radova,

  - sponzori i pokrovitelji.

   

  Za svaku od navedenih skupina dionika planirane su projektne aktivnosti.

   

  Projektne aktivnosti za mentore su:

  - upoznavanje s projektom i pravilima e-sigurnosti i autorskih prava,

  - predstavljanje škole,

  - predstavljanje mentora,

  - dijeljenje primjera dobre prakse,

  - pomoć učenicima u izradi materijala za sajam,

  - evaluacija projekta.

   

  Projektne aktivnosti za ocjenjivače su:

  - upoznavanje s projektom i pravilima e-sigurnosti i autorskih prava,

  - predstavljanje ocjenjivača,

  - edukacija ocjenjivača,

  - vrednovanje pristiglih radova,

  - evaluacija projekta.

   

  Projektne aktivnost za učenike su:

  - predstavljanje učenika,

  - upoznavanje s e-sigurnošću,

  - upoznavanje s autorskim pravima,

  - upoznavanje s digitalnim alatima,

  - kolaboracija među učenicima,

  - predaja radova,

  - evaluacija projekta.

   

  Projektne aktivnost za sponzore i pokrovitelje su:

  - upoznavanje s projektom,

  - osiguravanje progodnih poklona za najuspješnije vježbeničke tvrtke,

  - vrednovanje učeničkih radova,

  - evaluacija projekta.

   

  Ovim projektom promiče se izvrnost, jednaki uvjeti obrazovanja za sve učenike, praktičan rad učenika kao i stjecanje socijalnog kapitala među svim dionicima.

   

  Očekivani ciljevi projekta su:

  - uključivanje minimalno petnaest škola iz Republike Hrvatske koje u svom djelovanju provode predmet Vježbenička tvrtka,

  - stvaranje baze učeničkih radova s primjerima dobre prakse,

  - stvaranje baze podataka za daljnju komunikaciju vježbeničkih tvrtki,

  - stvaranje socijalnog kapitala u uvjetima pandemije.

   

  Logo projekta Virtualni sajam vježbeničkih tvrtki