Nastavni predmet Vježbenička tvrtka

 • Nastavni predmet Vježbenička tvrtka uglavnom se provodi u ekonomskim školama u Republici Hrvatskoj. 

  Tijekom učenja predmeta učenici osnivaju fiktivnu tvrtku u sklopu koje provode sljedeće procese:

  • odabir ideje,

  • osnivanje,

  • zapošljavanje,

  • poslovanje po odjelima (menadžment, administracije, prodaja i marketing, financije i računovodstvo, proizvodnja, nabava sa skladištem),

  • poslovanje s vježbeničkim tvrtkama na domaćem i stranom tržištu,

  • sudjelovanje na sajmovima/smotrama vježbeničkih tvrtki,

  • izrada završnih izvješća.

  Tijekom učenja predmeta učenici odabiru poslovnu ideju za pokretanje tvrtke, provode postupak osnivanja i zapošljavanja radnika. Izrađuju molbe za posao i životopise te se prijavljuju za radna mjesta. Radom u pojedinom odjelu stječu praktična znanja i vještine o vođenju tvrtke, administrativnim poslovima (dosjei zaposlenika, evidencija nazočnosti zaposlenika, evidencija pošte, evidencija službenih putovanja i sl.), vode fiktivno skladište i nabavljaju sitan inventar kao i sirovine i materijale, izrađuju promidžbene materijale i planiraju prodaju, vode poslovne knjige i izrađuju financijske izvještaje te organiziraju proizvodnju.

   

  Cilj učenja ovog nastavnog predmeta je:svladati radne zadatke kao što su upravljanje i pohranjivanje poslovne dokumentacije, sudjelovanje u (ne)izravnoj prodaji proizvoda i usluga, komuniciranje u skladu s načelima poslovne komunikacije i pravilima korespondiranja, sudjelovanje u svakodnevnom nadzoru provedbe operativnih poslova u skladu sa stručnim standardima, primjerima dobre prakse, kodeksima/etičkim načelima i poslovnim bontonom.

  Ishodi koje učenik stječe tijekom učenja predmeta u trećem i četvrtom razredu su:1. odabrati poslovnu ideju,2. provoditi postupak osnivanje društva s ograničenom odgovornošću,3. provesti selekcijski postupak zapošljavanja zaposlenika/ polaznika s ciljem učinkovitog pozicioniranja zaposlenika i poslodavaca na tržištu rada (zapošljiva radna snaga),4. primijeniti pisanu poslovnu komunikaciju povezujući je sa svim fazama kupoprodajnog posla5. napraviti obračun PDV-a i obračun plaće s pripadajućom dokumentacijom,6. izvoditi radne zadatke i procese s naglaskom na kupoprodajne aktivnosti,7. provesti aktivnosti poslovnog subjekta za sudjelovanje na sajmu,8. napraviti financijska izvješća vježbeničke tvrtke.

  Sajam je institucija koja priređuju gospodarske izložbe i mjesto gdje se u određenom vremenu i prostoru sastaju prodavatelji i kupci.Mogući organizatori sajma vježbeničkih tvrtki su škole i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO).Škola organizira sajam na kojemu mogu sudjelovati sve vježbeničke tvrtke koje djeluju na razini škole ili sajam na kojemu mogu sudjelovati vježbeničke tvrtke iz drugih škola ili država.

  Sajam vježbeničkih tvrtki je prilika da:

  • predstavite vježbeničku tvrtku,
  • predstavite proizvode,
  • pronađete nove kupce,
  • napravite promociju vježbeničke tvrtke.

  Sajam vježbeničkih tvrtki nudi razne mogućnosti:

  • izlazak na nova tržišta,
  • promociju vježbeničke tvrtke i proizvoda/usluga,
  • pozicioniranje na tržištu,
  • razmjena iskustva,
  • prikupljanje novih ideja,
  • uvid u rad konkurencije,
  • pronalazak novih partnera za zajednička ulaganja,
  • pronalazak partnera za nastup na trećim tržištima i sl.

  Sajam je idejalno mjesto na kojem je moguće povezati sadržaje nastavnog predmeta Vježbenička tvrtka sa svim kurikulumima međupredmetnih tema kako bi se učenicima omogućilo stjecanje kompetencija za 21. stoljeće. Međupredmetne teme s kojima će se učenici susresti na ovom sajmu su sljedeće:

  • Zdravlje,
  • Učiti kako učiti,
  • Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije,
  • Poduzetništvo,
  • Osobni i socijalni razvoj,
  • Održivi razvoj,
  • Građanski odgoj i obrazovanje.