Kocúrik Modroočko / Kocourek Modroočko

V projekte Kocúrik Modroočko / Kocourek Modroočko budú deti zo zúčastnených krajín spoznávať obsah knihy Modroočko, spoločne vytvárať pracovné listy, zároveň spoznávať cudzí jazyk, pracovať na „Modroočkových ilustráciách“, spoločne sa zabávať, fotografovať a komunikovať spolu v cudzom jazyku.

3. úloha - Zelenoočka a remeslá

Tretia úloha - Večer se Zelenoočkou a naše tajničky

Na vyučovacích hodinách predmetu Obohatenie sa tento rok venujeme remeslám. Čítali sme príbeh Večer se Zelenoočkou a pripravili sme pre Vás nejaké tajničky. týkajú sa remesiel a zároveň prečítaného príbehu. Dokážete vylúštiť tajničky? Pokúste sa vyriešiť aj tento pracovný list.

                             

Dúfame, že ste naže tajničky zvládli.

Čakáme na Vaše riešenia!

Deti z Humenného

Ahoj, tak jsme se snažili rozšifrovat názvy řemesel, z pracovního listu. Dalo nám to pořádně zabrat. I když jsme se snažili, všechna povolání jsme nerozluštili.

 

Author: Ivana Čepová
Last editor: Ivana Čepová