5.2 Logo contest

 • Dear partners, we will vote the logo for our  project on this page.

  We will upload our logo suggestions ( as many logos as you like) 
  to November 8th

  We and our students together will vote our one favourite logos
  from 9th November  to November 13th.

  We do not vote for our own work. 

  Only teachers members of our project are allowed to vote.

  Here it is the Tricider where you will upload your images and a tutorial.

  LINK TO TRICIDER:

  http://www.tricider.com/brainstorming/3M04ISLQBeN

  Remember: you have to log in to Tricider using your Google or Facebook account.

   

  Drodzy partnerzy, na tej stronie zagłosujemy na logo naszego projektu.
  Prześlemy nasze sugestie dotyczące logo (tyle logo, ile chcesz)

  do 8 listopada 2020
  Razem z naszymi uczniami zagłosujemy na nasze ulubione logo
  od 9 listopada do 13 listopada.
  Nie głosujemy na własną pracę. Tylko nauczyciele, członkowie naszego projektu, mogą głosować.
  Tutaj jest Tricider, w którym prześlesz swoje zdjęcia:

  LINK DO TRICIDER:

  http://www.tricider.com/brainstorming/3M04ISLQBeN

  Pamiętaj: musisz zalogować się do Tricider za pomocą konta Google lub Facebook.