Kolorowa jesień/Colorful autumn

twinspace-logo

Projekt jest dedykowany uczniom klas 0-III (6-10 lat). Polega na zapoznaniu dzieci z pięknem jesieni oraz charakterystycznymi dla niej zjawiskami poprzez: - obserwacje przyrody; - wykonywanie prac plastycznych; - zabawy na świeżym powietrzu, spacery; - naukę wierszy i piosenek w języku polskim i angielskim. Czas trwania projektu wrzesień-grudzień 2020. The project is dedicated to students in grades 0-3 (6-10 years). It consists in acquainting children with the beauty of autumn and its characteristic phenomena through: - nature observations; - performing art work; - outdoor games, walks; - learning poems and songs in Polish and English. Duration of the project September-December 2020.

Latest updates