Male tehničke radionice II.

U nastavi Tehničke kulture u osnovnim školama Republike Hrvatske provode se raznovrsne aktivnosti obrade materijala, izrade uporabnih predmeta, maketa, modela, uz uporabu alata, pribora, strojeva i instrumenata. Projekt je namijenjen prezentaciji rješenja praktičnih zadataka, tehničke dokumentacije, inovativnih i kreativnih rješenja iz područja tehnike i tehnologije. Odgojno-obrazovne metode koje uključuju aktivnosti izrade različitih predmeta, obrade materijala, rješavanja problema, konstruiranja, primjene mjera zaštite pri radu, upoznavanja svojstva materijala izrazito su poticajne i izazovne jer doprinose ukupnom razvoju učenika. Od elemenata stjecanja znanja kroz vlastiti rad, do praktične primjene i razvijanja vještina rada, organizacije radnog vremena, donošenja odluka i razvijanja samostalnosti u radu.

Latest updates