Съкровищница с мъдрост

twinspace-logo

Проектът е насочен към насърчаване на четенето и запознаване с мъдростта на народите, предадена в поговорките и пословиците. Помага на децата да идентифицират реална житейска ситуация, в която се намират, с поука от изучавано художествено произведение, пословица, поговорка и да имат поне един възможен(но не единствен) модел на поведение в проблемната ситуация. Проектът подпомага превенцията на агресия в училище и формирането на навик първо да мислиш, после да действаш. Цели повишаване на ключови компетенции: комуникация на роден език, соцални и дигитални умения. Проектът е продължение на международния eTwinning проект „A Treasure Chest of Wisdom”.

Latest updates