Rodinné stromy- rodokmene

 • Nejen šlechtické rody mají své rodokmeny!

  Bezplatně si můžete rodokmeny zpracovat napřiklad v online aplikaci MyHeritage. My jsme ve škole zpracovávali rodokmeny ručně do připravené šablony a máme je vyvěšeny na zdi.

  Takto vypadá naše zeď s rodinnými stromy:

  A takto vypadala tvorba:

  Andrea:

  Natália:

  Barbora:

  Simona:

  Marek:

  Dominika:

  Marek:

  Patrik:

  Simona:

  Sandra:

  Vanesa: