Cieľ projektu

 • Rodina a my

  Účastníci projektu:

  ZŠ a MŠ Vlasatice, Česká republika  (všichni)

  SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Nitra, Slovensko ( 1. ročník)


  Naše děti z 7. a 8. ročníku se zapojily do projektu organizovaného přes Člověka v tísní "Rodina a my". Chtěli bychom využít finančních prostředků ESF EU prostřednictvím projektů e-Twinning a Erasmus+.

  V úvodu se seznámíme s partnerskou školou a každý tým bude pátrat ve vlastní rodině po kořenech. Vymysleli jsme, že by žáci mohli hledat staré rodinné recepty a udělat takovou e-kuchařku. Nafotit postup, napsat o původu jídla, při jakých příležitostem jej jedí atd.

  Dále budeme fotit a komentovat rodinné poklady – předměty, ktré mají pro děti a jejich rodiny nějakou historickou či citovou hodnotu.


  V neděli 18. října  by celá akce vyvrcholila ve 14.30 společným kuchtěním rodinných týmu na obou školách současně v jednom čase (šlo by o studené pokrmy, protože nemáme tak dobře vybavenou kuchyňku).

   

   Mohlo by to probíhat jako taková soutěž, při níž by se natáčela společná práce dětí a rodičů. Na závěr by porota sestavená z nezávislých členů vybrala nejchutnější a nejlákavější pokrm. Vyhlášení by pak probíhalo během Skype přenosu s partnerskou školou.
   

  Dalšími hodnocenými kategoriemi by byly soutěž o nejlepší domácí marmeládu a buchta (jako) od maminky.

   

  Cílem je vytvořit takové kroniky místních rodin z pohledu stravování. Dalším cílem je snaha o upevňování vazeb mezi generacemi v rámci rodin naších žáků a poznání stravovacích návyhu v rodinách v zahraničí. Dále chceme popularizovat a přiblížit e-Twinning rodičům našich žáků.