Αξί-ζω σε ένα σχολείο με αξίες

Το πρόγραμμα "Αξί-ζω σε ένα σχολείο με αξίες" εστιάζει σε απαραίτητες για τη δημιουργία κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης στην τάξη αξίες ζωής. Θα μελετήσουμε αξίες όπως η ειρήνη, η αγάπη, η συνεργασία, η υπευθυνότητα και η αποδοχή μέσα από λογοτεχνικά κείμενα, παραμύθια, παιχνίδια, τραγούδια και άλλες πηγές που θα προτείνει κάθε σχολείο-εταίρος.

Latest updates