Let`s celebrate!

  • Nasz projekt powstał podczas pierwszego krajowego seminarium kontaktowego w Krakowie 3-4.10.2014. Cztery nauczycielki szkół podstawowych w Krakowie, Opolu Lubelskim, Leoncinie i Przemyślu postanowiły wzbogacić nauczanie języka angielskiego w swoich szkołach o nowe doświadczenia: współpracy, pracy projektowej i wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych.