BİR KİTAP BİN ETKİNLİK 2019

twinspace-logo

5 kişiden oluşan öğrenci grupları seçtikleri kitabı merkeze alarak dersin müfredatıyla ilişkilendirmeler yapıp etkinlikler gerçekleştirecekler.Örneğin edebiyat dersi öğretmeni şiir ünitesine geldiğinde okunan kitabın anahtar sözcükleri ve temasıyla ilgili ölçülü uyaklı şiir yazma çalışması yaptırır gibi.Aynı şeyi öğretmen İngilizce öğretmeni ise İngilizce olarak yaptırır.Öğretmen matematik öğretmeni ise örneğin Olasılıksız kitabı okunmuşsa olasılık konusu üzerine çalışmalar yapar ya da metne uygun matematik sanat ilişkisi matematik doğa ilişkisi üzerine çalışılır.Ana plan yapıldıktan sonra her öğretmen kendi müfredatına ve okuttuğu kitaba göre kendi yıllık planını hazırlar.Okul müdürüne de imzalatır.Okul dışı etkinlikler sosyal medya vs ile ilgili gerekli izinleri alır.

Latest updates