KNJIŽEVNIK MOG ZAVIČAJA

Projekt je namijenjen učenicima osnovne škole. Sudionici u projektu upoznat će život, rad i stvaralaštvo književnika koji je povezan sa zavičajem u kojem učenik živi, na zanimljive i kreativne načine, primjereno dobi učenika. Svoje spoznaje, uratke i stvaralačke aktivnosti podijelit će s drugim sudionicima projekta. Projekt će se realizirati u okviru kurikuluma nastavnih predmeta, međupredmetnih tema i izvannastavnih aktivnosti. Uporabom novih tehnologija stvarat će se sadržaji kojima se dijele stečene spoznaje i ideje, razvijaju vještine i potiče stvaralaštvo i kreativnost kod drugih učenika i učitelja.

Latest updates