D.A.K.O. (DOĞA KAYNAKLI AFETLER KADERİMİZ OLMASIN)

twinspace-logo

Projemiz doğa kaynaklı afet bilincini uyandırma ve tehlikelerine karşı öğrencilerimizi bilinçlendirme üzerine kurulmuştur. Projede her ay belirlenen afet ile ilgili farkındalık uyandıracak çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecektir. Proje çalışma sürecinde farklı STK'lardan ve yerel birimlerden destek alınarak alanında uzman kişiler davet edilerek webinarlar düzenlenmesi planlanmaktadır. Our project is based on raising awareness on our students in the subject. In the project, we will carry out various activities that will raise awareness on one of the different Nature Based Disasters each month. We will get the support of different non- governmental organizations and local authorities and hold webinars.

Latest updates