Multiprojekt 2019/20 - mina-sina-meie/я-ты-мы

Oktoobrist aprillini kestev multiprojekt, mis annab õpilastele võimaluse läbi erinevate tegevuste ja tehnoloogiliste vahendite kasutamise arendada vene ja eesti keele, sotsiaalseid ning digitaalseid oskuseid. Multiprojekt on mõeldud eesti ja vene kõnekeelega koolidele keeleõppe praktiseerimiseks, suhtlemine toimub nii eesti kui vene keeles. Eesti keelt kõnelevad õpilased läbivad projekti tegevusi vene keeles ja vene keel kõnelevad õpilased eesti keeles. Multiprojektiga saate ühineda teile sobival ajal oktoobrist aprillini ning lahendada erinevaid põnevaid ülesandeid rakendades nii meeskonna-, suhtlemis- kui ka digipädevusoskusi.

Latest updates