Hledáme díru do světa/Hľadáme dieru do sveta

twinspace-logo

Ciele: Poznať Tábor očami Čechov a Slovákov, čo vedia obyvatelia Tábor o našich mestách a čo vieme my o meste Tábor. Vymyslieť legendu o Táborskej diere ( prezentácia, komiks, video..) Zistiť, čo majú všetky tri mesta spoločné. Plánujeme spoločné stretnutie pri Táborskej diere :) https://docs.google.com/document/d/1-8FvhYCGLt5ihrDIduwBdWU01ntWxAF_2ytrXrzAWec/edit

Latest updates