Да ја прославиме есента, да ги собереме јаболката

Главна цел е да се одбележи Светскиот ден на јааболкото, на 25.10.2019 година. Низ активностите , учениците да се запознаат со различни сорти на јаболка кои виреат на нашето подрачје, Да ги запознаат вкусовите и физичките својства на јаболката, мирис, вкус, боја, форма, големина, текстура и сл.

Latest updates